Vojvoda Residence

Sigurnost nove generacije

Kompleks Vojvoda Residence raspolaže velikom garažom na tri podzemna nivoa, ukupnog kapaciteta od 184 parking mesta. Pristup svakom od nivoa je iz Vojvode Stepe, sa dvosmernim kolskim silaznim rampama koje se nalaze po obodu objekta u širini od 5.5 m - obezbeđeno je da prostori za manevrisanje za upravna parking mesta budu širi od minimalno dozvoljenih 5.4 m.

Garaža pokriva parking mesta neophodna za korisnike stambenih jedinica, poslovnih apartmana i poslovanja u objektu. Stanari i zaposleni će liftovima imati direktan pristup svom garažnom mestu. Za praktično skladištenje stvari, stanarima su na raspolaganju i prostrane ostave smeštene u garaži.

U sklopu najsavremenije tehnologije i modernog dizajna, garaža kompleksa Vojvoda Residence je opremljena ventilatorima za odimljavanje.